Privacybeleid

Inleiding

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens die vzw conform, met maatschappelijke zetel te Kuiermansstraat 25, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0458 755 758, (optredend als verwerkingsverantwoordelijke en hierna aangeduid met 'wij', 'ons' en 'onze') verzamelt via de website www.conform.pro en de subdomeinen ervan (hierna de 'Website') of in het kader van onze commerciële relatie, en om u mee te delen waarom en op welke rechtsgrond wij dergelijke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij via uw bezoek aan de Website hebben verkregen. Door de Website te gebruiken, geeft u aan dat u deze Privacyverklaring aanvaardt.

Rechtsgrond

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang gezien onze commerciële relatie of een wettelijke verplichting.

Als de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van deze verwerking vóór de intrekking van de toestemming.

Verzamelde Persoonsgegevens

Wij verzamelen op u betrekking hebbende persoonsgegevens (hierna 'Persoonsgegevens') op drie manieren:

  • via uw registratie en uw verzending van informatie die u op bepaalde pagina's van de Website invoert. De met een sterretje (*) gemarkeerde informatie moet worden verstrekt om ons in staat te stellen de hieronder vermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren. Tot dergelijke Persoonsgegevens die rechtstreeks van u worden verzameld, behoren uw voor- en achternaam, thuis- of werkadres, persoonlijk of zakelijk e-mailadres, persoonlijk of zakelijk gsm-nummer of ander telefoonnummer, berichten, projectinformatie of andere persoonlijke informatie of contactgegevens die u ons verstrekt. Wij kunnen ook informeren naar uw opmerkingen, suggesties of andere informatie met betrekking tot de Website, ons bedrijf of onze producten/diensten. In verband met wedstrijden, prijzenspelen, andere promotionele aanbiedingen of andere marketingactiviteiten kunnen ook andere specifieke soorten informatie worden gevraagd, zoals documenten of afbeeldingen die u kunt uploaden.
  • door middel van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.
  • in het kader van onze commerciële relatie.

Gebruik van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dit noodzakelijk is om ons in staat te stellen:

  • te reageren op uw directe verzoek, zoals beschreven bij het verzamelen van uw Persoonsgegevens of zoals anderszins aan u meegedeeld voorafgaand aan het gebruik van uw Persoonsgegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of het gerechtvaardigd belang.
  • uw gebruik van de Website te beheren, met inbegrip van, voor zover van toepassing, uw deelname aan wedstrijden, prijzenspelen, andere promotionele aanbiedingen of andere marketingactiviteiten op basis van uw toestemming; en
  • u per e-mail, post, sms, mailings of andere marketinginformatie te sturen over onze merken, gelieerde ondernemingen en/of partners waarmee wij gezamenlijke promoties uitvoeren of waarmee wij programma's uitvoeren die u zouden kunnen interesseren op basis van uw toestemming of het gerechtvaardigd belang.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die u verstrekt combineren met andere Persoonsgegevens die wij voor dezelfde doeleinden uit andere bronnen over u hebben verkregen, ook als u uw gegevens op andere plaatsen of via een ander medium (bijv. een socialmediaplatform) aan ons hebt verstrekt. Deze bronnen zijn op handelsbeurzen of via onze accountmanagers.

Wij mogen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die in deze Privacyverklaring nog niet zijn voorzien, tenzij op basis van een toepasselijke wettelijke toestemming. In ieder geval brengen wij u op de hoogte van een dergelijke wijziging in deze Privacyverklaring voordat wij uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken. In het geval van op toestemming gebaseerde activiteiten zullen wij uw Persoonsgegevens niet voor dergelijke nieuwe doeleinden verwerken zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen.

Bijzondere categorie Persoonsgegevens

Wij verzamelen of verwerken geen bijzondere categorie Persoonsgegevens die op u betrekking hebben. De bijzondere categorieën Persoonsgegevens omvatten gegevens waaruit het volgende blijkt: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of andere overtuigingen van soortgelijke aard, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon, gegevens over gezondheid, en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Direct marketing

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang, tenzij dit krachtens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan.

Indien u op een gegeven moment besluit dat u geen commerciële of promotionele informatie meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich kosteloos en zonder opgave van redenen afmelden voor direct-marketingcampagnes en bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden door ons te mailen op info@conform.pro met de vermelding "opt-out" in de onderwerpregel van uw e-mailbericht. Als alternatief kunt u gebruikmaken van de afmeldprocedure die wordt vermeld in elk promotioneel bericht dat u van ons ontvangt.

Als u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, ontvangt u wel nog informatie die betrekking heeft op een contract dat u mogelijk met ons bent aangegaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, indien u ons hiervoor uitdrukkelijk en voorafgaandelijk toestemming geeft en u heeft ten allen tijde het recht om hieraan niet te worden onderworpen. De geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de profilering, wordt gebruikt om middels een cookie en aan de hand van uw klikgedrag op de Website uw productinteresse te bepalen en welke type klant u bent. Aan de hand hiervan zal u per mail gepersonaliseerde marketinginformatie worden overgemaakt met betrekking tot het product waarvoor uw productinteresse aan de hand van de profiling werd vastgesteld.

Delen van Persoonsgegevens en doorgifte van Persoonsgegevens aan ontvangers in derde landen

Wij stellen uw Persoonsgegevens niet ter beschikking van derden en geven uw Persoonsgegevens niet vrij, tenzij deze doorgifte is gebaseerd op uw specifieke toestemming, noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of anderszins is toegestaan of wordt opgelegd door de wet, een overheidsinstantie of een gerechtelijke instantie.

Wij dragen uw Persoonsgegevens over aan de volgende ontvangers: KMO-portefeuille, Constructiv (sectorfonds van de bouw), LeadFabric (www.leadfabric.com), D’M&S NV en Etex Services NV.

Wanneer uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers of derden buiten de Europese Economische Ruimte in landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens garanderen, zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor informatie over de passende maatregelen die zijn genomen of waar deze maatregelen zijn genomen, kunt u ons mailen op info@conform.pro.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of een ander apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

Algemene informatie over de gebruikte cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om uw taalvoorkeuren op te slaan, op te slaan welk type klant u bent, uw gebruik van de Website te analyseren via Google Analytics, sociale-interactiefuncties met ondersteunde externe sociaal-netwerksites mogelijk te maken en de inhoud van e-mails te personaliseren op basis van uw productinteresse. Wanneer u onze Website voor de eerste keer bezoekt, wordt in een cookiebanner op de startpagina privacy informatie weergegeven samen met informatie over de toestemming voor het gebruik van cookies. Als u actief blijft gebruikmaken van de Website en niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, stemt u in met ons gebruik van cookies en wordt deze toestemming in uw browser opgeslagen, zodat de informatie niet op elke pagina van de Website hoeft te worden herhaald. Als de toestemming in uw browser ontbreekt (bijvoorbeeld omdat u uw cookies hebt verwijderd), verschijnt de cookiebanner met privacy informatie opnieuw bij uw volgende bezoek aan de Website. Wij kunnen bepaalde technisch noodzakelijke cookies installeren en gebruiken, waarvoor dus geen voorafgaande toestemming van u nodig is. Wij kunnen ook sessiecookies gebruiken die aan het einde van uw sessie automatisch worden verwijderd en waarvoor ook geen voorafgaande toestemming van u nodig is. Andere cookies (zoals cookies om de navigatie-ervaring te verbeteren door de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren en door bepaalde gegevens bij te houden zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw dient in te voeren) kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Alle relevante informatie over de cookies die door deze Website worden gebruikt, vindt u in de onderstaande tabel.

Naam van cookie

Categorie van opgeslagen informatie

Doel

Domein

Type cookie

Bewaartijd

Gerelateerd aan het volgen van gebruikers

Communicatie aan derden

Privacybeleid van derden

BIGipServer#

Noodzakelijk

Gebruikt om het verkeer naar de website over meerdere servers te verdelen teneinde de reactietijden te optimaliseren.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

ASP.NET_SessionId

Noodzakelijk

Behoudt de status van de sessie van de bezoeker tussen verschillende paginabezoeken.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

CookieConsent

Voorkeuren

Slaat de status van de toestemming van de gebruiker voor cookies op voor het huidige domein.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

1 jaar

Nee

Nee

N.v.t.

__cfduid

Noodzakelijk

Wordt gebruikt door het contentnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

1 jaar

Nee

Pingdom

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

CookieConsentBulkTicket

Noodzakelijk

Maakt het mogelijk toestemming te geven voor cookies op meerdere websites.

https://www.conform.pro

Noodzakelijk

1 jaar

Nee

Nee

N.v.t.

_ga

Statistische gegevens

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

2 jaar

Nee

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy

_gali

Statistische gegevens

Wordt door Google Analytics gebruikt om filtergebruik te meten.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy

_gat

Statistische gegevens

Wordt door Google Analytics gebruikt om het aantal aanvragen te beperken.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy

_gid

Statistische gegevens

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy

ai_user

Statistische gegevens

Wordt door de software Microsoft Application Insights gebruikt om statistische gebruiks- en telemetriegegevens te verzamelen. In het cookie wordt een unieke ID opgeslagen om gebruikers bij elk volgend bezoek te herkennen.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

1 jaar

Nee

Nee

N.v.t.

r/collect

Marketing

Verzamelt gegevens om de efficiëntie van bekeken of aangeklikte advertenties te meten en gerichte advertenties te tonen

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Ja

Google Adwords

https://policies.google.com/privacy

ai_session

Voorkeuren

Behoudt de status van gebruikers tussen verschillende paginabezoeken.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

fr

Marketing

Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals biedingen in real time van externe adverteerders.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

3 maanden

Ja

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

tr

Marketing

Wordt door Facebook gebruikt om websitebezoeken bij te houden.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Ja

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

ads/ga-audiences

Marketing

Wordt door Google AdWords gebruikt om zich opnieuw te richten tot bezoekers die op basis van hun gedrag op verschillende websites waarschijnlijk klant zullen worden.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Ja

Google

https://policies.google.com/privacy

NID

Marketing

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

6 maanden

Ja

Google

https://policies.google.com/privacy

collect

Statistische gegevens

Wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en gedrag van de bezoeker naar Google Analytics te sturen. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Google Analytics

https://policies.google.com/privacy

Gps

Marketing

Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracering op basis van de geografische gps-locatie mogelijk te maken.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

YouTube

https://policies.google.com/privacy

PREF

Statistische gegevens

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

8 maanden

Ja

YouTube

https://policies.google.com/privacy

VISITOR_INFO1_LIVE

Statistische gegevens

Probeert de snelheid van de internetverbinding van de gebruiker te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

179 dagen

Nee

YouTube

https://policies.google.com/privacy

YSC

Marketing

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke YouTube-video's de gebruiker heeft bekeken.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Ja

YouTube

https://policies.google.com/privacy

_mkto_trk

Marketing

Wordt door Marketo gebruikt om het gedrag van gebruikers te registreren met het oog op het bepalen van hun productinteresse of e-mailinteractie.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

2 jaar

Ja

Marketo

https://legal.marketo.com/privacy/

AI_buffer

Noodzakelijk

Een door Microsoft Application Insights geplaatst cookie waarmee we de gezondheid en status van de server en website kunnen monitoren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

AI_sentBuffer

Noodzakelijk

Een door Microsoft Application Insights geplaatst cookie waarmee we de gezondheid en status van de server en website kunnen monitoren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

ai_session

Noodzakelijk

Een door Microsoft Application Insights geplaatst cookie waarmee we de gezondheid en status van de server en website kunnen monitoren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Permanent

Nee

Nee

N.v.t.

AITR_ClientPerformanceMathError

Noodzakelijk

Cookie om de interne infrastructuur te monitoren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

AITR_InvalidBackendResponse

Noodzakelijk

Cookie om de interne infrastructuur te monitoren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

AITR_OnError

Noodzakelijk

Cookie om de interne infrastructuur te monitoren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

AITR_TransmissionFailed

Noodzakelijk

Cookie om de interne infrastructuur te monitoren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

CookieLawBannerAccepted

Voorkeuren

Slaat de status van de toestemming van de gebruiker voor cookies op.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

40 jaar

Nee

Nee

N.v.t.

eeuwnitbe#lang

Voorkeuren

Registreert uw taalkeuze om het browsen in de toekomst te vergemakkelijken.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

eternitbe#persistedlang

Voorkeuren

Registreert uw taalkeuze om het browsen in de toekomst te vergemakkelijken.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

40 jaar

Nee

Nee

N.v.t.

language.key

Voorkeuren

Registreert uw taalkeuze om het browsen in de toekomst te vergemakkelijken.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Permanent

Nee

Nee

N.v.t.

pa

Noodzakelijk

Gebruikt om het verkeer naar de website over meerdere servers te verdelen teneinde de reactietijden te optimaliseren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Permanent

Nee

Nee

N.v.t.

pa_enabled

Noodzakelijk

Gebruikt om het verkeer naar de website over meerdere servers te verdelen teneinde de reactietijden te optimaliseren.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Permanent

Nee

Nee

N.v.t.

QUERY_RESULT

Noodzakelijk

Monitort het succes van uw zoekopdracht.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

scWfmAntiCSRF

Noodzakelijk

Voorkomt CSRF-aanvallen (cross-site request forgeries) waarbij een kwaadaardige website de interactie kan beïnvloeden tussen een clientbrowser en een webapp die op die browser vertrouwt.

https://www.conform.pro

HTTP-cookie

Sessie

Nee

Nee

N.v.t.

shoppingbasket.hash

Noodzakelijk

Behoudt de status van de sessie van de bezoeker tussen verschillende paginabezoeken.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

30 dagen

Nee

Nee

N.v.t.

shoppingbasket.itemcount

Noodzakelijk

Behoudt de status van de sessie van de bezoeker tussen verschillende paginabezoeken.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

30 dagen

Nee

Nee

N.v.t.

shoppingbasket.timestamp

Noodzakelijk

Behoudt de status van de sessie van de bezoeker tussen verschillende paginabezoeken.

https://www.conform.pro

Lokale opslag

30 dagen

Nee

Nee

N.v.t.


Aanvullende informatie over specifieke cookies

Google Analytics: deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpmiddel van Google Inc. (Google) voor de analyse van webgegevens. Google Analytics maakt gebruik van cookies die ons helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken.

Aangezien we de anonimisering van doorgegeven IP-adressen hebben geactiveerd, zal Google voorafgaand aan een dergelijke doorgifte het laatste octet van het IP-adres weglaten/anonimiseren binnen de lidstaten van de EER. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verkort door Google-servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om na te gaan hoe u de Website gebruikt, om ons rapporten over de activiteit van de Website te bezorgen en om ons andere diensten met betrekking tot internetgebruik en de activiteit van de Website te leveren. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover het beschikt. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Op deze Website wordt code van Google Analytics aangevuld met 'anonymizeIp' om te garanderen dat IP-adressen geanonimiseerd worden verzameld (zogenaamde IP-maskering).

Hoe voorkomen dat cookies worden geplaatst

U kunt verhinderen dat cookies worden geplaatst door de instellingen van uw browser aan te passen. De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Ga naar http://www.allaboutcookies.org voor meer informatie over hoe u kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst.

In dat geval is het echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet goed werken en dat sommige functionaliteiten van de Website niet langer voor u beschikbaar zijn.

Hoe cookies verwijderen/deactiveren

Om alle op uw computer geplaatste cookies te wissen/deactiveren, kunt u in de meeste webbrowsers het gebruik van cookies volledig uitschakelen of cookies die door specifieke domeinen/websites zijn aangemaakt, verwijderen. Raadpleeg de Help van uw browser voor meer informatie over hoe u dit kunt doen:

U kunt specifiek voorkomen dat Google voor elke website die u bezoekt gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de add-on voor uw webbrowser die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

U kunt ook het gebruik van Google Analytics op deze Website uitdrukkelijk weigeren door op de volgende link te klikken. Op de computer wordt een opt-outcookie geplaatst dat ervoor zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld wanneer u deze Website in de toekomst bezoekt:
<a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google Analytics</a>.

Delen op sociale netwerken

Wij maken gebruik van een plug-in (ook wel invoegtoepassing genoemd) die u in staat stelt de informatie van de Website te delen op Facebook, YouTube, Pinterest en LinkedIn via de knoppen 'Delen'.

Om redenen van gegevensbescherming hebben we er bewust voor gekozen om op onze Website geen gebruik te maken van directe plug-ins voor sociale netwerken. In plaats daarvan maken we gebruik van een alternatieve technische oplossing die u in staat stelt om te beslissen of en wanneer u gegevens doorstuurt naar exploitanten van sociale netwerken. Wanneer u de Website bezoekt, worden gegevens dus nooit automatisch naar een sociaal netwerk verzonden. Pas wanneer u op de betreffende knop klikt, maakt uw webbrowser verbinding met de servers van het sociale netwerk, d.w.z. als u op elementen en vervolgens op het pictogram van het sociale netwerk klikt, geeft u aan dat u ermee instemt dat uw browser verbinding maakt met de servers van het sociale netwerk en gebruiksgegevens verstuurt naar de exploitant van dat sociale netwerk, ongeacht of u al dan niet een abonnee van dat sociale netwerk bent.

Wij hebben geen invloed op de aard of omvang van de gegevens die sociale netwerken dan kunnen verzamelen. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, over de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en over uw gegevensbeschermingsrechten en relevante configuratie-instellingen, verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaring van het betrokken sociale netwerk.

Links naar websites van derden

Op bepaalde delen van deze Website kunnen we links naar websites van derden plaatsen, die niet onderworpen zijn aan deze Privacyverklaring. Deze links worden verstrekt voor uw gemak; wees u er echter van bewust dat wij geen controle hebben over deze derden of hun websites en dat deze derden een andere privacyverklaring zullen hebben die van toepassing is op informatie die van u wordt verzameld wanneer u hun websites bezoekt. Wij raden u aan de privacyverklaringen van alle websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan 36 maanden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de standaardpraktijken in de sector om een passend beveiligingsniveau voor de verwerkte Persoonsgegevens te waarborgen. Veiligheid vereist echter inspanningen van alle betrokken actoren. We raden u dan ook aan om bij te dragen aan deze inspanningen door zelf passende beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder het gebruik van sterke wachtwoorden en het vertrouwelijk houden van alle gebruikersnamen en wachtwoorden (indien van toepassing).

Kinderen op de website

Deze Website is niet bedoeld voor noch gericht aan kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust informatie van dergelijke personen. Als u van mening bent dat uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@conform.pro.

Uw rechten

U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht van toegang, uw recht van rectificatie en uw recht van wissing met betrekking tot uw Persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking, verzoeken om een beperking van de verwerking of gebruikmaken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door een ondertekend aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs te mailen naar info@conform.pro of per post te versturen naar vzw conform, Kuiermansstraat 25, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België.

Indien van toepassing hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Als betrokkene hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de EU-lidstaat waar uw gewone verblijfplaats of uw werkplek zich bevindt of waar de schending zich heeft voorgedaan) als u van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Compliance Officer

De Compliance Officer van de vzw conform kan gecontacteerd worden op legal@eternit.be met betrekking tot alle kwesties in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten onder de toepasselijke nationale en Europese wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Ingangsdatum en wijzigingen

Deze Privacyverklaring is sinds 25 mei 2018 van kracht. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde en volledig naar eigen goeddunken, delen van deze Privacyverklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Keer nu en dan terug naar deze pagina om de recentste versie van deze Privacyverklaring te lezen, aangezien uw verdere gebruik van deze Website na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan deze Website.